Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Uwaga ! 
Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw w danym wydziale. 

Jeżeli w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania” umieszczony jest wniosek potrzebny do danej sprawy, to aby pobrać wniosek/formularz należy przytrzymać klawisz „Ctrl” na klawiaturze i kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. Ta czynność uruchomi hiperłącze niezbędne do pobrania niezbędnego dokumentu.

Godziny pracy wydziału:

 Pon.-Pt. 7.30 - 15.30


PZOON - 01 – Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
PZOON - 02 – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
PZOON - 03 – Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
PZOON - 04 – Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
PZOON - 05 – Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
PZOON - 06 – Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
PZOON - 07 – Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,

Starostwo Powiatowe