Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie

Adres:

ul. Pocztowa
62-200 Gniezno

Tel.  426-27-80
Fax. 426-27-80

Dyrektor placówki:


Schronisko działa z mocy: 

 

 1. ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty Art. 2 pkt. 3
 2. Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 stycznia 1987r. W sprawie organizacji i działalności szkolnych schronisk młodzieżowych
 3. Schronisko jest bezpośrednio podległe Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gnieźnie.

Zadania i nazwa:

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie, zwanego dalej schroniskiem jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo turystycznej. Nazwa schroniska brzmi: "Szkolne Schronisko Młodzieżowe". Siedzibą schroniska jest miasto Gniezno. Organem prowadzącym jest Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego.


Organy Schroniska:

Schroniskiem kieruje i odpowiada za nie kierownik schroniska. Kierownik schroniska kieruje i odpowiada za nie według szczegółowego zakresu kompetencji.


Organizacja Schroniska:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok kalendarzowy. Schronisko dysponuje :

 1. 2 pokojami 13 osobowymi,
 2. 3 pokojami 12 osobowymi,
 3. 2 pokojami 2 osobowymi,
 4. 2 pokojami 4 osobowymi,
 5. 1 pokojem 3 osobowym.

W okresie od kwietnia do końca października każdego roku kierownik schroniska w miarę możliwości może organizować zastępcze miejsca noclegowe. Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 1700 do godz. 2100.Doba w schronisku trwa od godz.1700 do godz. 1000 dnia następnego. Schronisko dodatkowo posiada:

 1. 1 toaletę męską
 2. 1 toaletę damską
 3. jadalnię ze świetlicą oraz sprzętem RTV
 4. kuchnię samoobsługową w pełni wyposażoną
 5. przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego

Sprawy organizacyjno  finansowe

Rezerwacją miejsc noclegowych zajmuje się kierownik schroniska. Pod nieobecność kierownika schroniska, rezerwację miejsc noclegowych przyjmuje każdy pracownik schroniska. Prawa i obowiązki osób korzystających ze schroniska określa regulamin schroniska. W schronisku znajduje się: książka życzeń, skarg i zażaleń, kronika schroniska. Za usługi świadczone przez schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat w porozumieniu z organem prowadzącym określa kierownik schroniska. Ceny w schronisku kształtują się od 10 zł. do 28 zł. Schronisko współdziała i współpracuje z PTSM, SZS, PTTK, biurami podróży

Starostwo Powiatowe