Targi Przedsiębiorczości po raz drugi w Gnieźnie

W dniach od 10.09.2005 roku, w godzinach od 10.00 do 23.00 do 11.09.2005 roku, w godzinach od 10.00 do 18.30 w Gnieźnie na pl. Św. Wojciecha (przy Katedrze Gnieźnieńskiej) odbędą się - II Powiatowe Targi Przedsiębiorczości pod hasłem: "Teraz Gniezno". Do ich ponownej organizacji przyczynił się sukces pierwszej edycji. Patronat nad imprezą objął Starosta Gnieźnieński - Jacek Kowalski oraz Prezydent Miasta Gniezna - Jaromir Dziel. Targi są jedną z wielu imprez organizowanych w dniach od 9 do 24 września 2005 roku, pod wspólnym hasłem "Gniezno - Miastem dialogu".

Głównym punktem cyklu tych imprez jest VI Zjazd Gnieźnieński - kongres ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich, przebiegający pod hasłem "Europa dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie". Zjazd będzie miał charakter międzynarodowy, wielokulturowy i ekumeniczny. Zgromadzi ponad 800 reprezentantów wielu ruchów i stowarzyszeń, ze Wschodu i Zachodu.

Po raz pierwszy Zjazdowi Gnieźnieńskiemu ma towarzyszyć cykl imprez o charakterze świeckim a wśród nich także "Teraz Gniezno" - II Powiatowe Targi Przedsiębiorczości organizowane już po raz drugi. Imprezy te będą miały za zadanie dodatkowo promować potencjał gospodarczy i społeczny Pierwszej Stolicy Polski i Powiatu Gnieźnieńskiego. Istnieje więc szansa, że w tym okresie Gniezno i Powiat Gnieźnieński staną się miejscem wzrostu odwiedzin wielu turystów zachęconych wzięciem udziału w wydarzeniach towarzyszących VI Zjazdowi Gnieźnieńskiemu.

Podczas sobotnio-niedzielnych Targów będą wystawione stoiska, na których konsumenci będą mogli dokonać zakupów w cenach promocyjnych. Przewiduje się ponad kilkudziesięciotysięczną liczbę konsumentów. Uczestnictwo Państwa Firmy jak również patronat Starosty Powiatu, Prezydenta Miasta Gniezna oraz duże zainteresowanie mediów Targami, gwarantuje zainteresowanie się Targami ze strony konsumentów, reklamę firmy, nowe kontakty a w konsekwencji powodzenie kampanii "Teraz Gniezno".

Podczas Targów, konsumenci będą wybierali najlepsze produkty lub usługi. Zostaną one wyróżnione godłem "Teraz Gniezno". To dodatkowa forma promocji wystawiających się firm. Osoby głosujące będą mogły wygrać ciekawe nagrody.

Na bazie licznych rozmów, wymiany doświadczeń i opinii powstała idea długoterminowej kampanii promocyjnej "Teraz Gniezno". Celem kampanii obok promocji przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego jest uświadamianie konsumentom, iż decydując się na zakup produktu/usług lokalnych firm angażują się w tworzenie miejsca pracy w Naszym Powiecie. W celu wsparcia promocji został wydany specjalny znak towarowy "Teraz Gniezno", którym docelowo będą oznakowane lokalne produkty/ usługi.

"Zatem, tak niewiele trzeba nam by zrobić tak wiele, więc zróbmy to razem, pokażmy wreszcie siłę gospodarczo - kulturalną Naszego Powiatu".

 
Program targów

Sobota - 10.09.2005 rok
 • 10.00 -Rozpoczęcie Targów
  12.00-Oficjalne otwarcie Targów przez Starostę Gnieźnieńskiego i Prezydenta Miasta Gniezna
  12.05-Program estradowy MDK
  12.40-Program estradowy MOK
  13.30-Występy zespołów młodzieżowych
  14.30-Mocne uderzenie - pokazy STRONG MAN
  16.00-Dziecięcy program "Piosenki z plecaka"
  17.00-Występ zespołu kowerowego „Aeroplan"
  18.30-Występ zespołu „The Shout"
  20.00-Występ zespołu „Belfast"
  21.15-Koncert zespołu „Tercet Egzotyczny"
  23.00-Zakończenie pierwszego dnia •  
Niedziela - 11.09.2005 rok

 • 10.00-Rozpoczęcie drugiego dnia
  13.00-Ogłoszenie wyróżnień przyznanych przez konsumentów uhonorowanych godłem „Teraz Gniezno"
  13.30-Losowanie nagród dla osób biorących udział w wyborze najlepszych produktów lub usług prezentujących się firm
  14.00-Ogłoszenie konkursu „Najlepiej prezentująca się Gmina z Powiatu Gnieźnieńskiego"
  15.00-Mocne uderzenie - pokazy STRONG MAN
  16.30-Występ Jacka Zielińskiego - „Bolter"
  17.30-Występ zespołu blusowego „Izba i przyjaciele"
  18.30-Zakończenie Targów •  
Ponadto podczas Targów
 • Prezentacje dorobku i oferty firm wystawiających się na Targach
 • Prezentacja dorobku gospodarczego Gmin połączona z promocją najlepszych firmy z regionu Gminy
 • Pokazy tresury psów
 • Konkursy
   

Obok firm, które już zapowiedziały uczestnictwo liczymy na udział firmy także Państwa niezależnie od wykonywanej działalności.

Zapraszamy Państwa do wystawienia stoiska firmy bezpośrednio bądź przez lokalnego dystrybutora. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 05.09.2005 r. Sprawy organizacyjne dotyczące Targów oraz wystawy stoiska prosimy kierować do organizatora Targów: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno, tel.: 61/426-45-34 , tel. kom. 691/950-038, e-mail: biuro@garg.pl Osobą odpowiedzialną za organizacje Targów jest Wiceprezes GARG Sp. z o.o. Juliusz Trojanowski.

Forma i koszt uczestnictwa:

Producenci Powiatu Gnieźnieńskiego i miasta Gniezna otrzymują 50% rabat do podanych poniżej cen oraz bezpłatną reklamę medialną podczas imprezy :
 1. Koszt ustawienia standardowego stoiska o wymiarach 4 m x 4 m - 1.000,00 PLN + VAT
  W ramach w/w kwoty wystawcy otrzymują:
  • ochronę stoiska w nocy z 10/11.09.2005 roku,
  • możliwość reklamy słownej podanej przez spikera w trakcie imprezy,
  • możliwość zawieszenia banneru reklamowego firmy na terenie Targów.
 2. Inne formy uczestnictwa, powierzchnia stoiska, zamieszczenia reklamy i sponsorowania do uzgodnienia z organizatorem imprezy.
 3. Laureaci konkursu "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2003-2005" otrzymują dodatkowy rabat 50% do podanych cen.

Informacje o organizatorach:

Nad organizacją Powiatowych Targów Przedsiębiorczości czuwa Komitet Organizacyjny w składzie:
 • Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • Juliusz Trojanowski - Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 • Piotr Gruszczyński - Radny Rady Miasta Gniezna
 • Teresa Skrzypczak - Kierownik Biura Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
 • Regina Chorn - Dyrektor Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miasta Gniezna
Za obsługę organizacyjną Targów odpowiedzialna jest Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 

Juliusz Trojanowski

Starostwo Powiatowe