Teltow-Flaeming

Osoba na czele urzędu - Kornelia Wehlan
Rok nawiązania współpracy - 2003

Starostwo Powiatowe