Uszczegółowienie WRPO - wersja 1.6 i załączniki
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował nową wersję Uszczegółowienia WRPO. Kolejna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (UWRPO 1.6), zawiera opisy Działań 1.3-1.6 oraz wszystkie wymagane załączniki do dokumentu.

Uszczegółowienie 1.6 oraz załączniki dostępne są na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

Starostwo Powiatowe