Zajęcia edukacyjne

W ramach projektu prowadzona będzie jedna kampania informacyjno – edukacyjna obejmująca tematykę związaną z realizacją przedsięwzięcia poprzez:

  1. Spotkanie informacyjno – edukacyjne związane z realizacją projektu - z promowaniem stacji meteorologicznych i ścieżek edukacyjnych – ok. 3 spotkań (18 godzin) odbywających się w siedzibie starostwa i w gminach, na terenie których znajdują się stacje. Spotkania skierowane będą do mieszkańców powiatu oraz młodzieży i dzieci.
  2. Lekcje- po 2 lekcje w każdym roku (po 1 godz. lekcyjnej) odbywające się w placówkach oświatowych gmin na szczeblu przedszkola i szkoły podstawowej – 2 placówki w każdej gminie – (łącznie na terenie 9 gmin - 36 godzin lekcyjnych). Lekcje odbywać się będą poza czasem przeznaczonym na realizację lekcji wynikających z podstawy programowej. Adresatami będą dzieci i młodzież.
  3. Rajdy:  pieszy jesienią i rowerowy wiosną zorganizowany w latach 2021 i 2022 obejmujący swym zasięgiem kilka punktów ścieżek i stacji położonych w bliskim sąsiedztwie- 12 godzin.

     Uczestnicy: mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego, w szczególności dzieci w wieku  przedszkolnym, szkolnym

Tematyka będzie dotyczyła m.in.

Starostwo Powiatowe