Zajęcia terenowe

W ramach projektu prowadzona będzie jedna kampania informacyjno – edukacyjna obejmująca tematykę związaną z realizacją przedsięwzięcia poprzez:

  1. Zajęcia terenowe (praktyczne) dla uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych z Gniezna dotyczące upraw metodą tradycyjną i ekologiczną (m.in. zastosowanie odpowiedniej ściółki, konieczność zastosowania odpowiedniego pH gleby, zwrócenie uwagi na możliwość występowania szkodników glebowych, utwardzenie)- 78 godzin.
    Miejsce: teren przy Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych.

Uczestnicy: Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Gnieźnie

Tematyka będzie dotyczyła m.in.

Starostwo Powiatowe