Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Św. Jana 9
62-200 GNIEZNO
tel. 61 222 83 00
fax 61 426 32 33
strona www: www.zoz.gniezno.pl
e-mail: poczta@zoz.gniezno.pl

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej powołany został z dniem 1 stycznia 1999 roku decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 3 grudnia 1998 roku.

Dyrektor:
Krzysztof Bestwina

P.o. z-cy dyrektora d.s.lecznictwa:
Ewa Jachimczyk

Z-ca dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych:
Walenty Kaźmierczak

Sekretariat Dyrektora:
ul. Św. Jana 9
czynny codziennie od Poniedziałku do Piątku od 7.00 do 15.00
tel. 61 426 44 61 w.300
Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy Wtorek od 13.00 do 15.00

PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Świadczenie usług medycznych

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

1. Lecznictwo zamknięte

Szpital przy ulicy Św. Jana 9

 

 

Szpital przy ulicy 3 Maja 37/39

W ramach leczenia szpitalnego wykonujemy wysokospecjalistyczne procedury lecznicze:

2. Poradnie Specjalistyczne

ul. 3 Maja 37/39


ul. Św. Jana 9


3. Pracownie Diagnostyczne

ul. Św. Jana 9


ul. 3 Maja 37/39


Realizujemy również wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne:


4. Pogotowie Ratunkowe, Pomoc Doraźna, Transport Sanitarny


INFORMACJE DODATKOWE
Osobą do współpracy jest p. Dariusz Kornet tel. 61 426 44 61 w.332 lub 216.

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe