BIPNiedziela, 14.8.2022

2018-2019

1. Regulamin rekrutacji.odt

2. Formularz zgłoszeniowy ucznia - wersja od 01.06.2019.odt

3. Ankieta motywacyjna ucznia.odt

4. Oświadczenie Uczestnika projektu.odt

5. Status Uczestnika projektu - wersja dla ucznia.odt

6. Status Uczestnika projektu - wersja dla nauczyciela.odt

7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.odt

8. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela.odt

9. Wniosek o zwrot kosztów noclegu.odt

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych