BIPCzwartek, 01.6.2023

2019-2020

1. Regulamin rekrutacji

2. Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy  ucznia_nowe.docx

3. Zał. nr 2 Ankieta motywacyjna ucznia.odt

4. Zał. nr 3 Oświadczenie Uczestnika projektu.odt

5. Zał. nr 4 Wniosek o zwrot kosztow dojazdu 25.09.docx

6. Zał. nr 5 Formularz zgłoszeniowy nauczyciela_nowe.docx

7. Zał. nr 6 Wniosek o zwrot kosztów noclegu.docx

8. Zał. nr 6a lista obecnosci potwierdzająca skorzystanie z nocelgu w trakcie szkolenia.docx

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki