BIPNiedziela, 04.6.2023

2020-2021

1. Regulamin rekrutacji

2. Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy ucznia

3. Zał. nr 2 Ankieta motywacyjna ucznia

4. Zał. nr 3 Oświadczenie Uczestnika projektu

5. Zał. nr 4 Wniosek o zwrot kosztow dojazdu

6. Zał. nr 5 Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

7. Zał. nr 6 Wniosek o zwrot kosztów noclegu

8. Zał. nr 6a lista obecnosci potwierdzająca skorzystanie z nocelgu w trakcie szkolenia

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki