BIPPiątek, 21.1.2022

Zaproszenia na nadzwyczajną XX sesje Rady Powiatu

Zaproszenia na nadzwyczajną XX sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad(wstępny)

NADZWYCZAJNA XX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 LIPCA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9 stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno.
  5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 5. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta Winiarska  drukuj:
  udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych