BIPŚroda, 07.6.2023

Remonty w szkołach

Remonty w szkołach
Jest to część budynku przy ulicy Sobieskiego 20 na którym Starostwo Powiatowe przeprowadziło w maju i w czerwcu remont dachu i obecnie trwa malowanie korytarzy najwyższego piętra mocno zniszczonych wskutek zacieków poopadowych.

Drugim obiektem jest zespół budynków mieszczących się na Skiereszewie przy ul. Kostrzyńskiej 46. Jest on macierzystą siedzibą szkoły i jest obecnie wszechstronnie wykorzystywany .Odbywają się w nim zarówno zajęcia lekcyjne ( szkoła zachowuje jednozmianowość) jak również zajęcia praktyczne w przyszkolnych warsztatach. Znajduje się tutaj również plac do nauki jazdy samochodem, ciągnikiem oraz maszynami rolniczymi. W lipcu wymieniono w budynku dydaktycznym 50 okien oraz wyremontowano prawie 2000 m2 dachów. Koszty wykonanych remontów to blisko 100 tys. złotych. W minionym roku szkolnym na terenie ZSP1 wykonano wiele prac remontowych i adaptacyjnych, w wyniku których szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową, internetowe centrum informacji multimedialnej, dwie doskonale wyposażone sale do nauki języków obcych, ciągnik oraz różnorodne wyposażenie pracowni zajęć praktycznych maszyn i pojazdów rolniczych. Znaczną część wyposażenia zakupiono ze środków pozyskanych z dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W minionym roku szkolnym szkoła uzyskała także uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, który to kierunek kształcenia cieszy się coraz większym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów.

Mamy nadzieję, że poprawa warunków kształcenia pozwoli nam na jeszcze lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (szkoła zajmuje 2 miejsce w powiecie w rankingu zdawalności tych egzaminów), olimpiad i konkursów zawodowych (w czerwcu 2008 Wojciech Mikołajczak uczeń 3 klasy Technikum Agrobiznesu reprezentował Wielkopolskę na finale krajowym Olimpiady Wiedzy Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu), a co najważniejsze do pracy w swoim zawodzie.

Paweł Żółtowski

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki