BIPPiątek, 31.3.2023

Wojewoda i wicemarszałek w powiecie gnieźnieńskim

Wojewoda i wicemarszałek w powiecie gnieźnieńskim

W kwestii modernizacji drogi krajowej nr 15 pojawiły się głosy miejscowej społeczności dotyczące budowy przejścia dla pieszych, ewentualnego ronda i natężenia hałasu. Jak poinformował wojewoda Piotr Florek, do końca roku ma powstać projekt modernizacji tego odcinka i jeszcze raz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddziału poznańskiego przekaże koncepcję do burmistrza Trzemeszna w celu ponownego rozpatrzenia i zanalizowania.

Wicemarszałek Leszek Wojtasiak odniósł się natomiast do złożonego wniosku o dofinansowanie warsztatów ZSP w Trzemesznie. – W większości, kiedy analizujemy wnioski, są to materiały, gdzie podchodzi się z punktu widzenia własnych oczekiwań albo ambicji. A tutaj postawiono zadanie w ten sposób, że najpierw przejrzano problemy, jakie dotyczą powiatu gnieźnieńskiego, następnie przeanalizowano bardzo szczegółowo kryteria wyboru i dobrano taki projekt, który spełnia jak największą ilość oczekiwanych założeń w konkursie. Wygląda na to, że ocena formalna będzie bardzo wysoka i daje projektowi duże szanse. Wicemarszałek zaznaczył jednak, że do rozdysponowania jest 36 mln zł, natomiast złożone wnioski opiewają na 670 mln zł.

Leszek Wojtasiak poinformował ponadto, że zanim będzie mogła zostać uruchomiona procedura naboru wniosków o dofinansowanie rewitalizacji obszarów powojskowych, należy zaczekać na przyjęcie ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich.

Korzystając z obecności w Gnieźnie wicemarszałka, senator Piotr Gruszczyński spytał o szanse zwrotu części środków z budowy basenu. – Dostaliśmy dodatkowe dofinansowanie w ramach ZPORR-u – 43 mln zł dla Wielkopolski w priorytecie I i III. Mamy dofinansować te wnioski, które zostały już zrealizowane, ukończone i są rozliczone. Gdzie nie ma wątpliwości do kwalifikowalności wydatków. Jednym z takich wniosków jest właśnie pływalnia. Złożyliśmy dokumenty w ministerstwie rozwoju i niedługo zostanie to zaprezentowane publicznie. Przeprowadziliśmy kontrolę tego wniosku. Prezydent Dziel dobrze przeprowadził tę inwestycję i 8 mln 111 tys. zł wpłynie do kasy Gniezna w tym roku – odpowiedział Leszek Wojtasiak.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki