BIPWtorek, 30.5.2023

Bezpłatne szkolenie

Bezpłatne szkolenie
Szkolenie to, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przeprowadzi zespół dydaktyków i praktyków z uczelni wielkopolskich oraz wyspecjalizowanego Biura Podróży KulTuor.pl, specjalizujących się w organizowaniu turystyki kulturowej oraz jej promocji. Szkolenie, które proponujemy ma na celu:
  1. przybliżyć aktualne trendy popytowe oraz rodzaje turystyki kulturowej,
  2. zwrócić uwagę na wynikające z nich szanse dla naszego regionu i naszych placówek i organizacji,
  3. ukazać możliwości współpracy w budowaniu wspólnego integralnego produktu turystyki kulturowej dla Gniezna i okolicy
  4. umożliwić dyskusję pomiędzy zainteresowanymi w rozwoju takiego produktu i (ewentualnie) powołanie zespołu działającego na rzecz jego tworzenia.

Jednym z głównych celów zorganizowania niniejszego szkolenia jest ponadto przygotowanie osób pracujących w sektorze turystyki w naszym powiecie do udziału w konferencji naukowej z zakresu tematyki turystyki kulturowej, planowanej na wiosnę 2009 roku.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie osobiście lub listownie najpóźniej do dnia 27 października 2008 roku lub elektronicznie na adres: promocja@powiat-gniezno.pl.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu zdecyduje termin przesłania formularza zgłoszeniowego. Dodatkowych informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 061 – 424 – 07 – 43.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Danuta Kryszak

Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki