BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Nowe szkolenia dla beneficjentów WRPO

Nowe szkolenia dla beneficjentów WRPO
Szkolenia ogłaszane są w związku ze zbliżającymi się konkursami (zgodnie z umieszczonym na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl harmonogramem ogłaszania naborów wniosków). W dniach 3 i 5 listopada br. zaplanowano szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. W dniach 8 i 10 grudnia br. konsultacje dotyczyć będą Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, natomiast 12 grudnia br. szkolić się będą osoby zainteresowane Działaniem 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Szkolenia odbędą się w Poznaniu, w sali sesyjnej (budynek A, I piętro) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Al. Niepodległości 18. Formularze zgłoszeniowe (zawierające terminy nadsyłania zgłoszeń) oraz programy publikujemy poniżej w załącznikach.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Wypełniony formularz prosimy przesłać e-mailem na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Polityki Regionalnej: szkolenia.wrpo@wielkopolskie.pl lub faksem pod nr 061/ 65 80 629.

Wysłanie przez Państwa zgłoszenia oznacza automatyczny wpis na listę obecności. Nie wysyłamy potwierdzeń!

Wszystkie szkolenia są bezpłatne dla uczestników, ponieważ są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Formularze zgłoszeniowe, programy szkoleń oraz źródło informacji są dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki