BIPNiedziela, 04.6.2023

Rewitalizacja obszarów powojskowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.

Rewitalizacja obszarów powojskowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
Zgodnie z definicją - rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturalnego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych.

Na terenie Miasta zidentyfikowano obszar, który posiada cechy obszaru defaworyzowanego i zgodnie z przeprowadzoną analizą powinien zostać zrewitalizowany.

Rewitalizacją objęty będzie obszar:

Otoczony ulicami Sobieskiego, Chrobrego, Konikowo, Pocztową oraz Parkiem Miejskim. Obszar objęty niniejszym programem rewitalizacji to obszar dawnych koszar 6 Regimentu Piechoty Pomorskiej

Poznanie Państwa opinii na temat rewitalizacji tego obszaru pozwoli na opracowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców Miasta Gniezna.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, zamieszczonych w załączniku i wysłania na funduszeue@powiat-gniezno.pl. Ankieta jest anonimowa, powstała wyłącznie w celu wsparcia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Z góry dziękujemy za dokładne i szczere odpowiedzi.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki