BIPWtorek, 28.3.2023

Nowe etaty w oświacie

Spośród 111 nowozatrudnionych nauczycieli, 60 osób podjęło pracę w pełnym wymiarze godzin, 11 osób na min. ½ etatu a pozostałe 40 osób zostało zatrudnionych jako nauczyciele dochodzący (na kilka godzin).

Takie działanie Zarządu Powiatu miało na celu umożliwienie otrzymania pracy przez osoby bezrobotne, szczególnie przez osoby młode - absolwentów szkół wyższych. Ponadto zatrudnienie nowych nauczycieli miało również wpłynąć na uniknięcie lawinowych przyjęć do pracy w roku 2006 w wyniku odejścia sporej grupy nauczycieli na emeryturę.

Każde nowe miejsce pracy to również walka z wysokim bezrobociem, frustracją i patologiami społecznymi.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki