BIPPoniedziałek, 20.9.2021

Dyskusje o zmianach w oświacie

Dyskusje o zmianach w oświacie


Konferencja miała charakter szkoleniowy i skierowana było do kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego.

We wstępie starosta Krzysztof Ostrowski przekazał informacje na temat działań Zarządu Powiatu w zakresie oświaty. Zaakcentował zwłaszcza ostatni projekt , skierowany do uczniów najzdolniejszych. W jego ramach uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych, zdający maturę na poziomie rozszerzonym będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z wybranych przedmiotów. Swój udział zadeklarowało blisko 900 osób. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 90 tys. zł. Zajęcia rozpoczną się za kilka dni. Natomiast od marca ma ruszyć program adresowany do młodzieży z klas I i II liceów ogólnokształcących.

- Szkoły radzą sobie z uczniami średnimi i mniej zdolnymi, a tracą gdzieś najzdolniejszych, stąd nasze działania – zwrócił uwagę starosta.

Konieczność pracy ze zdolną młodzieżą potwierdziła reprezentantka MEN Joanna Ciechanowska – Barnuś. Przedstawiła ona również planowane przez ministerstwo zmiany w systemie edukacji w latach 2009-2015. W zamierzeniach jest udoskonalenie programów i egzaminów, wsparcie samorządów w realizacji zadań oświatowych, wzmocnienie pozycji nauczycieli oraz zmniejszenie biurokracji.

W ramach konferencji odbyły się również spotkania w grupach, podczas których uczestnicy dyskutowali o możliwościach dostosowania oferty przedszkolnej do potrzeb lokalnych, szansach i zagrożeniach dla upowszechnienia wychowania przedszkolnego w naszym regionie, o tym jak podnieść jakość organizacji pracy szkoły podstawowej w świetle proponowanych zmian podstawy programowej oraz organizacji pracy gimnazjów i liceów zgodnie ze zmianami proponowanymi w podstawie programowej.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych