BIPCzwartek, 08.6.2023

Kontynuacja projektu likwidacji azbestu

Kontynuacja projektu likwidacji azbestu

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło wniosek na uzyskanie dotacji w wysokości 291.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który zostanie rozpatrzony do końca stycznia br. W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zarezerwowane na realizację zadania 100.000 zł, środki zadeklarowane przez Gminy i Urząd Miejski wynoszą 143.000 zł, zakładając wkład własny wnioskodawcy na poziomie 20%, środki na realizację całości zadania wynosić będą 583.200 zł.

Po przyznaniu dotacji zostanie opracowany Regulamin „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” w 2009r., który zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Następnie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany wykonawca zadania.

W 2008r. akcja „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Całkowita ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2008r. zmniejszyła się o 95,22 Mg tj. 5 290 m2. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku zrealizujemy wszystkie wnioski, a z terenu Naszego Powiatu zniknie więcej płyt azbestowych niż w roku ubiegłym. Zakładamy, iż wnioski we właściwych Urzędach Miast i Gmin będzie można składać od marca br. Akcja usuwania azbestu potrwa do końca listopada br.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki