BIPPiątek, 01.7.2022

Oświadczenie Powiatowej Rady Zatrudnienia W Gnieźnie

Oświadczenie Powiatowej Rady Zatrudnienia W Gnieźnie
Rzekomą intencją sporządzającego „Analizę jakości współpracy z organami administracji publicznej w odniesieniu do potrzeb lokalnej społeczności na szczeblu powiatu - okręg 37 gnieźnieńsko-koniński - Powiat gnieźnieński" (tak brzmi pełnia nazwa owej czarnej listy) była ocena pracy poszczególnych osób. Przy haśle 4. Urząd Pracy napisano - "Powiatowy Urząd Pracy - Dyrektor Małgorzata Matczak powołana na stanowisko przez Starostę Gnieźnieńskie go po akceptacji przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Związana z organizacją Ziemia Gnieźnieńska. Bardzo niska skuteczność działania urzędu".

Gdyby skomentować tę opinię to nasuwa się tylko jedno skojarzenie - niechlujność! Małgorzata Matczak została wyłoniona na to stanowisko w drodze konkursu. Dotychczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Urzędem przez kilka lat kierowała Hanna Adamczak, która obecnie pełni obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Natomiast Małgorzata Matczak otrzymała nominację z rąk starosty gnieźnieńskiego na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w lipcu 2007 roku. Cytowana "Analiza... " została sporządzona dokładnie 23 sierpnia 2007 roku. Nietrudno wyliczyć, że oceniana dyrektor sprawowała swoją funkcję może więcej niż miesiąc. Pracownik zatrudniany na okres próbny, który za czasów wtedy obowiązujących przepisów o pracownikach samorządowych wynosił trzy miesiące i dopiero wtedy zapadała decyzja czy się nadaje czy nie. Postawa eksperta Prawa i Sprawiedliwości była jednak bezwzględna. Już po niecałych dwóch miesiącach było wiadomo, że w Powiatowym Urzędzie Pracy źle się dzieje, a nawet gołym okiem widział "bardzo niską skuteczność działania". Gdyby odnieść się do zarzutu, że M. Matczak została powołana na stanowisko dyrektorskie przez starostę gnieźnieńskiego to odpowiedź nasuwa się sama - taka procedura obowiązuje zgodnie z przepisami i wszędzie w Polsce. Poza tym z informacji jakie posiadamy nie wynika wcale, że obecna dyrektor jest członkiem Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska.

Podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 3 lutego 2009 r. Małgorzata Matczak złożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w roku ubiegłym. Urząd jak nigdy dotąd dysponował kwotą 12.275.293,10 zł na aktywizację zawodową, z czego 63 proc. środków pochodziło z tytułu pozyskanych kwot przez urząd w ramach projektów finansowanych m.in. ze środków unijnych. Dwukrotnie, czyli 29 kwietnia i 30 września PUP zorganizował Targi Pracy szczególnie wysoko oceniane przez potencjalnych pracodawców. Na szczególną uwagę zasługują bezpłatne szkolenia dla pracodawców organizowane wspólnie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dla polepszenia jakości swoich usług urząd oferuje dostęp do szeroko pojętej informacji poprzez trzy infokioski i ekran multimedialny. W roku 2008 udało się także pozyskać środki unijne na wynagrodzenia oraz szkolenia dla pracowników w ramach projektu "Profesjonalna kadra".

Na pewno po takim okresie można wystawić oceną za działanie. Zdaniem Powiatowej Rady Zatrudnienia kwalifikacje i osiągnięcia dyrektor Małgorzaty Matczak są bez zarzutu i należy je sytuować na najwyższym poziomie. Należy mieć nadzieję, że wystawiający ocenę 23 sierpnia 2007 r. uczynił to zbyt pochopnie i dzisiaj by się pod takim dokumentem nie podpisał. Szkoda, że ten dokument ujrzał światło dzienne, bo zbyt wielu osobom uczynił krzywdę.

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wojciech Krawczyk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych