BIPŚroda, 29.3.2023

Będą szlifować talenty

Będą szlifować talenty


- Pomysł narodził się podczas analizy wyników maturalnych 2007/08 – mówi starosta Krzysztof Ostrowski. - Okazało się, że gnieźnieńskie szkoły dość dobrze radzą sobie z uczniem przeciętnym, ,,ciągną za uszy’’ słabszego, natomiast tracą uczniów zdolnych. Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego jest problemem całego kraju. Wychodząc naprzeciw tym problemom postanowiliśmy stworzyć nasz własny program, adresowany właśnie do ucznia zdolnego, (co nie znaczy posiadającego najlepsze oceny). Mamy świadomość, że to zdolna młodzież jest szansą dla Polski w bezwzględnym wyścigu cywilizacyjnym, jaki toczy się w świecie.

Celem programu jest indywidualizacja nauczania, stworzenie uczniom wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, nauka skutecznych technik i metod uczenia się, kształtowanie twórczego myślenia i rozwijanie oryginalności, zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości, rozwijanie umiejętności samooceny, wnioskowania i planowania własnego rozwoju.

W ramach programu będą się odbywały dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz pracowników naukowych, m.in. udział w zajęciach ze studentami (wykładach, konserwatoriach, warsztatach, ćwiczeniach, laboratoryjnych, grupach językowych), uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych oraz udział w wykładach otwartych wybitnych osobowości świata nauki, imprezach edukacyjnych i kulturalnych uczelni gnieźnieńskich i poznańskich.

Do udziału zgłosiło się około 100 uczniów ponadgimnazjalnych szkół z powiatu gnieźnieńskiego. Wczoraj w kolegium europejskim odbywały się rozmowy kwalifikacyjne, które miały dać obraz pozaszkolnych zainteresowań i wiedzy kandydata. Prowadzili je wykładowcy wyższych uczelni – specjaliści z różnych dziedzin. W ocenie brali pod uwagę takie kryteria jak: zdolność do podjęcia polemiki, trafność doboru opracowań źródłowych, kreatywne podejście do własnych fascynacji i dojrzałość intelektualna ucznia.

W trakcie rozmów wyłoniona została grupa 35 osób szczególnie uzdolnionych, dla których przewidziany jest indywidualny tok nauczania. Młodzież oceniona nieco niżej będzie mogła uczestniczyć w otwartych wykładach i warsztatach.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki