BIPPoniedziałek, 03.10.2022

XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

XXXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
02 KWIETNIA 2009 ROKU

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 10. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2008.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie,
  2. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji: Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi. Rozbudowa, remont i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych