BIPPoniedziałek, 15.8.2022

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył 3 000 złotych na realizację zadania „Profilaktyka nowotworowa”.

Jedyna oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową działająca pod przewodnictwem Wojciecha Krawczyka - członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, została złożona przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, na wniosek komisji, powierzył Stowarzyszeniu realizację w/w zadania.

Marcin Puk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych