BIPCzwartek, 08.6.2023

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2009 roku

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2009 roku
Dofinansowaniu, podobnie jak w roku ubiegłym, w wysokości 80%, będą podlegały koszty związane zarówno z demontażem, jak i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Wnioski, składane do urzędu gminy, właściwego według miejsca położenia nieruchomości, będą mogły złożyć osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie prowadzące działalności gospodarczej w odniesieniu do obiektów, na których będzie usuwany azbest. Środki na dofinansowanie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Miejskiego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakładając wkład własny wnioskodawcy na poziomie 20%, środki na realizację całości zadania kształtować się będą na poziomie 600.000 zł. Obecnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie opracował Projekt Regulaminu „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” w 2009 roku, który jest na etapie opiniowania przez gminy i zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Następnie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony i wybrany wykonawca zadania.

W 2008 roku akcja „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Całkowita ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w ubiegłym roku zmniejszyła się o 95,22 Mg tj. 5 290 m2. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku uda się zrealizować wszystkie wnioski, a z terenu naszego powiatu zniknie znacznie więcej płyt azbestowych.

Wnioski we właściwych urzędach gmin i miasta będzie można składać od połowy kwietnia br. Wzór wniosku, regulamin dofinansowania oraz wzory umów dostępne będą na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - www.naszesrodowisko.pl. Akcja usuwania azbestu potrwa do końca listopada br.

Magdalena Musiałowicz

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki