BIPWtorek, 06.6.2023

Goście z Ukrainy w Gnieźnie

Goście z Ukrainy w Gnieźnie
Naszym kontaktom z nowym zagranicznym partnerem towarzyszy idea współpracy pomiędzy różnymi organizacjami, środowiskami, grupami zawodowymi, a także nawiązywania zwykłych międzyludzkich więzi i przyjaźni, gdyż to one właśnie tworzą trwały fundament dla kontaktów na szczeblu gminy, powiatu, regionu i kraju. Przedmiotem zawartego ze strona ukraińska porozumienia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji oraz wymiana dzieci i młodzieży. Efektem sfinalizowanego w zeszłym roku porozumienia była wizyta grupy młodych Ukraińców w Gnieźnie. Goście przybyli do naszego miasta 23 kwietnia, a wiec w dniu Imienin Gniezna i niemalże natychmiast poddali sie świątecznej atmosferze.

W piątkowe przedpołudnie młodzież ze Specjalistycznej Szkoły Językowej nr 5 w Browarach uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami władz powiatu - wicestarosta Dariuszem Pilakiem, członkiem Zarządu Powiatu, Wojciechem Krawczykiem oraz dyrektorka Wydziału Inwestycji i Funduszy UE Maria Suplicka. Młodym ludziom zaprezentowano historię Wojciechowego Grodu, wyjaśniono powody uroczystości w mieście, zachęcono do uczestnictwa w wybranych imprezach, zwłaszcza, że część uczniów włada językiem polskim bądź z powodu rodowodu, bądź nauki języka polskiego jako efektu świadomego wyboru. Młodzi ludzie na zakończenie pobytu w Starostwie Powiatowym otrzymali drobne upominki.

Program czterodniowego pobytu ukraińskiej delegacji młodzieży i jej opiekunki – wicedyrektorki szkoły - Ludmily Dumienko, w naszym mieście i regionie jest niezwykle napięty. Oprócz zwiedzania Wzgórza Katedralnego i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, gości czeka wyprawa do Poznania oraz odwiedziny w kompleksach pałacowych w Lubostroniu, Kórniku i Rogalinie. Trasa prawdziwie studyjna. Nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z polska młodzieżą ma służyć spotkanie zorganizowane w I LO w Gnieźnie oraz w Kolegium Europejskim. Wprawdzie średnia wieku ukraińskiej delegacji nie przekracza 15 lat, ale by podyskutować o przyszłości ze starszymi kolegami, na pewno nie jest za wcześnie, zwłaszcza, ze kilkoro młodych gości podzieliło sie swymi planami na przyszłość. Pragną studiować w Polsce, myślą nawet o gnieźnieńskich uczelniach.

Barbara Plucner

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki