BIPPiątek, 31.3.2023

Przeciwdziałać bezrobociu

Przeciwdziałać bezrobociu
W problematykę zagadnienia wprowadził zebranych wicestarosta Dariusz Pilak. – Te środki są jednymi z najliczniejszych, jakie udało się pozyskać w stosunku do innych Powiatowych Urzędów Pracy w województwie wielkopolskim, w związku z czym potrzebna jest analiza pokazująca, jak program aktywizacji osób bezrobotnych ma być realizowany i na co te pieniądze zostały pozyskane – mówi wicestarosta.W styczniu tego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gnieźnieńskim PUP wyniosła 5468 (11,1 proc.). Dla porównania w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia była wówczas na poziomie 7,2 proc., a w skali kraju 10,5 proc. Na koniec marca liczba ta wzrosła do 5758.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Matczak, przedstawiła i scharakteryzowała zadania wykonane w pierwszym kwartale bieżącego roku. W ramach projektów realizowanych w roku 2009 rozdysponowano następująco środki przeznaczone na aktywizację zawodową:

  1. Projekt Algorytm – ponad 4 531 400 zł, objął swym działaniem 1084 osoby.
  2. Projekt PO KL Dz. 6.1.3. „Perspektywa” – 3 528 420 zł, realizowany bez wkładu własnego - 507 osób.
  3. Projekt PO KL Dz. 6.1.2. „Profesjonalna kadra” – 136 000 zł.
  4. Rezerwa Ministra – 1 003 000 zł – 1746 osób.

Są to środki, które przeznaczono na prace interwencyjne, szkolenia, prace społecznie użyteczne, refundacje dla pracodawców, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy, na których zatrudnią osoby bezrobotne. Z tych pieniędzy dotuje się osoby, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, także młodzi ludzie, absolwenci szkół średnich, będą mieli szansę odbyć staże zawodowe i wziąć udział w szkoleniach. Projekty obejmują także aktywizację grupy ludzi po 45 roku życia.

Kończąc, dyrektor Matczak zaznaczyła, że szczegółowa analiza realizacji projektów zostanie przedstawiona podczas sesji rady 28 maja.

Barbara Plucner

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki