BIPŚroda, 29.3.2023

3 Maja – radosne świętowanie

3 Maja – radosne świętowanie


Jak co roku, uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w katedrze mszą św., którą sprawował bp Bogdan Wojtuś. Dalsza część przebiegała pod pomnikiem Bolesława Chrobrego. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz organizacji i instytucji z powiatu gnieźnieńskiego.

Starosta gnieźnieński Krzysztofa Ostrowskiego w swym przemówieniu zwrócił uwagę na wkład Polaków w rozwój cywilizacyjny Europy i świata. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było jednym z wielu przykładów.

- Mało kto pamięta, że w XVI i XVII wieku Rzeczpospolita Polska była najswobodniejszym państwem w Europie, w którym przeważała wolność konstytucyjna, obywatelska i umysłowa – wymieniał starosta. - Wyjątkowe znaczenie miało powstanie trwającej przez stulecia unii polsko-litewskiej, jako dobrowolnej unii obojga narodów, które sfederowały się na absolutnie równych prawach. W tamtych wiekach znano zaś na ogół federowanie ,,tylko na drodze masowych egzekucji i zniszczenia’’. Tak np. ,,federowała’’ się Anglia z Irlandią i Szkocja z Walią. Do najchlubniejszej karty polskiej historii należą stulecia polskiej tolerancji religijnej, uważanej za wyjątkową w całej ówczesnej Europie.
Przez kilka stuleci Polska była jedynym schronieniem dla Żydów prześladowanych wszędzie indziej w Europie. W książce ,,Boże igrzysko’’ prof. Norman Davies pisał m.in. ,, Na przestrzeni wieków poprzedzających okres rozbiorów Rzeczpospolita przyciągała stopniowo największą w Europie społeczność żydowską. Rozrastała się ona o wiele szybciej niż jakakolwiek inna grupa społeczna. W XIX wieku ziemie podzielonej rozbiorami Polski były największą na świecie przystanią dla zasobów siły roboczej i intelektualnego dynamizmu Żydów, w czasie, gdy wielki exodus do Ameryki sięgnął szczytu na ziemiach polskich żyło już 4/ 5 wszystkich Żydów świata.
Krzysztof Ostrowski przypomniał również wielowiekową rolę Polski jako przedmurza chrześcijaństwa i walki Polaków z komunizmem i hitleryzmem.

Uroczystości zakończyły się składaniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Bolesława Chrobrego.

Wieczorem natomiast Starostwo Powiatowe zaprosiło wszystkich mieszkańców powiatu na gnieźnieński Rynek do wspólnego patriotycznego śpiewania. Koncert poprowadził lider zespołu Zayazd Lech Makowiecki. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów, bo jeszcze przed rozpoczęciem koncertu rozdane zostały wszystkie śpiewniki. Śpiewano i ze sceny i z miejsc przeznaczonych dla publiczności (trudno w tym przypadku było mówić o podziale na wykonawców i publiczność). Sądząc po uśmiechniętych i rozśpiewanych twarzach osób zgromadzonych na Rynku, 3 Maja stał się rzeczywistym, radosnym świętem gnieźnian.

Ewa Michalak


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki