BIPŚroda, 07.6.2023

Powiat Gnieźnieński liderem promocji w Wielkopolsce

Powiat Gnieźnieński liderem promocji w Wielkopolsce

Latem zeszłego roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów przeprowadziło ankietę pośród JST dotyczącą promocji. Wyniki owej ankiety pokazały, że jeszcze nie wszyscy przedstawiciele samorządów są świadomi, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem promocja. Dlatego też postanowiono zorganizować spotkanie, które przybliży i pozwoli zrozumieć, najbardziej charakterystyczne narzędzia promocji, wykorzystywane nie tylko w samorządach.

Celem organizatorów seminarium było zapoznanie słuchaczy z zasadami marketingu terytorialnego, budowy marki lokalnej i strategii promocji. Przedstawione również zostały źródła finansowania działań związanych z promocją.

Powiat Gnieźnieński został ujęty w bloku samorządów, które posiadają i z powodzeniem realizują strategię rozwoju powiatu. Posiadanie drugiej już Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013, Planu Rozwoju Lokalnego, Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Gnieźnieńskim z ujęciem produktów turystycznych 2008 - 2020 jako przykładu strategii sektorowej, systemu identyfikacji wizualnej, logo, haseł promocyjnych sytuuje nas w ścisłej czołówce liderów promocji.

Jako przykład skutecznej promocji w miastach zaprezentowało się Leszno, które promuje się hasłem rozwiń skrzydła nawiązując tym samym do lotniska, w którego jest posiadaniu. Z małych gmin z kolei, Gmina Koźmin, która posiada pisaną przez dwie osoby strategię rozwoju.

Wymiana doświadczeń oraz żywe dyskusje uczestników utwierdziły organizatorów w przekonaniu iż organizacje tego rodzaju spotkań są konieczne.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki