BIPPiątek, 09.6.2023

Zwycięskie PCK

Zwycięskie PCK
Realizacja zadania polega na zapoznaniu i praktycznym sprawdzeniu prawidłowego zachowania oraz niesienia pierwszej pomocy w czasie nagłych zdarzeń losowych. Zadanie będzie realizowane na terenie powiatu (miasta i wsie poszczególnych gmin) poprzez: prowadzenie szkoleń, konkursów, ćwiczeń praktycznych, a także pokazy z użyciem sił i środków ratownictwa drogowego i akcje informacyjne.

Jedna oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i była to zwycięska propozycja złożona przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu – Oddział Rejonowy w Gnieźnie. Laureat na podstawie podpisanej umowy otrzyma 8.000 zł na realizację złożonego projektu.

W skład komisji konkursowej wchodzili: Wojciech Krawczyk - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i jednocześnie przewodniczący komisji, Małgorzata Matczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, Maria Brykczyńska – Polski Klub Ekologiczny, Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Magdalena Mika – inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki