BIPŚroda, 16.6.2021

Kontrowersje wokół zamknięcia muzeum

Kontrowersje wokół zamknięcia muzeum
Jest to decyzja przemyślana, konsultowana z wieloma ekspertami – mówi starosta Krzysztof Ostrowski. Podstawowym argumentem, który zasiał nasze wątpliwości jest to, że ekspertyza, na podstawie której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o zamknięciu muzeum, jest wewnętrznie sprzeczna.

Powiat Gnieźnieński, z uwagi na fakt, iż w kompleksie mieści się I Liceum Ogólnokształcące jest, wspólnie z Województwem Wielkopolskim, współwłaścicielem budynku. Z tego powodu, decyzja inspektoratu dotyczy obydwu samorządów, obydwa również mają prawo odwołania.

Odwołujemy się od trzech punktów decyzji: konieczności zabezpieczenia istniejącej konstrukcji dachu przez wykonanie tymczasowej konstrukcji podpierającej; nakazu wzmocnienia konstrukcji dachu oraz od zakazu użytkowania budynku muzeum – informuje starosta.

We wnioskach ogólnych ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachowej inż. Stefana Kowalskiego, wykonanej na zlecenie biura projektów, które przygotowuje projekt przebudowy Muzeum Początków Państwa Polskiego nie ma mowy o złym stanie technicznym budynku oraz sugestii zamknięcia budynku. Dopiero w uzupełnieniu ekspertyzy, które zostało dołączone tydzień później, inż. Kowalski sugeruje wyłączenie z użytkowania budynku muzeum – podkreśla Krzysztof Ostrowski. – Po drugie, obiekty takie, jak budynek, o którym mowa, mają coroczne przeglądy techniczne. Taki przegląd został wykonany 27 listopada ubiegłego roku przez inż. Edwarda Kopczyńskiego wskazywał na dobry stan obiektu i brak w nim jakichkolwiek zaleceń dotyczących konstrukcji dachu. Starosta podkreśla również, że ani ekspertyza, ani decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nic nie mówi o zamknięciu budynku I Liceum Ogólnokształcącego i auli.

Jak dodał Jerzy Krzymiński, główny specjalista ds. inwestycji w gnieźnieńskim starostwie, ekspertyza inż. Kowalskiego stwierdza, że ,,głównym obciążeniem dachu jest obciążenie od normatywnego śniegu, które w przypadku dachu bez izolacji termicznej, nigdy nie miało miejsca’’ oraz że ,,Sprawdzenie ugięcia konstrukcji dźwigarów dachowych nie wykazało ugięć ponad normatywnych (nie przekroczony jest więc stan graniczny użytkowania)’’. Przekroczenie nośności jest więc wyliczone teoretycznie w związku z przebudową i nie ma w chwili obecnej miejsca.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, powiat zleci wykonanie jeszcze jednej ekspertyzy.

Jerzy Krzymiński poinformował ponadto, że 13 sierpnia inspektorzy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę pomieszczeń liceum i auli i nie wykazała ona żadnych odstępstw od warunków bezpiecznego użytkowania konstrukcji.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych