BIPNiedziela, 05.2.2023

Azbest do usunięcia

Azbest do usunięcia

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego znajduje się ponad 2 639 551 m2 (44.872,37 Mg) materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach. Mając na uwadze „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, który zakłada usunięcie do roku 2032 r. materiałów budowlanych zawierających azbest, których na terenie całego naszego kraju znajduje się ponad 15,5 mln Mg, konieczne jest prowadzenie działań mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu poprzez unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz zmniejszenie emisji włókien azbestowych do atmosfery.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zachęca mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wnioski o dofinansowanie demontażu i utylizacji można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest tj. demontażu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych wynosi 80 % całościowych kosztów tych działań, wymagany jest jedynie 20 % wkład własny wnioskodawcy. Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota dopłaty na realizację zadania wynosi 10 000zł. Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości (decyduje data złożenia wniosku).

W bieżącym roku do urzędów gmin naszego powiatu łącznie wpłynęło 136 wniosków tj. prawie cztery razy więcej niż w roku poprzednim. Cena za demontaż 1 kg azbestu wynosi 0,45 zł brutto za budynek mieszkalny oraz 0,51 zł brutto za budynek gospodarczy. Natomiast cena unieszkodliwienia wynosi 0,30 zł brutto. Likwidacja tj. demontaż i unieszkodliwienie 1m2 płyty eternitowej wynosi ok. 13 zł brutto. Zdemontowano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów już ponad 100 ton płyt eternitowych głównie z gminy Kiszkowo, Mieleszyn, Łubowo i Trzemeszno.

Wzór wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” są dostępne na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa www.naszesrodowisko.pl oraz we wszystkich urzędach gmin, jak również w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Likwidację azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego przeprowadza Konsorcjum firm PHU „EKO-FLORA” Sp. z o.o. wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Wnioski rozpatrywane będą przez gminy do wyczerpania limitów określonych w Regulaminie udzielania dofinansowania. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30 listopada 2009 r.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych