BIPWtorek, 06.6.2023

„A jeśli komu droga otwarta do nieba – tym, co służą Ojczyźnie...”

„A jeśli komu droga otwarta do nieba – tym, co służą Ojczyźnie...”

Mszę świętą ku czci poległych ofiar w kościele pw. św. Jerzego i św. Jadwigi koncelebrowali ksiądz kanonik Mirosław Kędzierski oraz kapelan Garnizonu Powidz ks. ppłk Mariusz Stolarczyk. Wprost z kościoła uczestnicy udali się na Skwer im. płk. pilota Wiktora Pniewskiego, gdzie burmistrz miasta i gminy Marek Kozicki powitał zaproszonych gości, a przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów, Piotr Borowiak, przybliżył zebranym postać pułkownika Wiktora Pniewskiego, wybitnego kłecczanina, który został zaliczony w poczet bohaterów miasta.

Uroczystego aktu odsłonięcia obelisku dokonali: burmistrz Marek Kozicki, płk Andrzej Górnicki oraz prowadzący uroczystość Piotr Borowiak. Hołd bohaterowi złożyli także obecni na uroczystości zaproszeni goście, a wśród nich wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, składając pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Poświęcenia obelisku dokonał natomiast ks. kanonik Mirosław Kędzierski. Tym samym w poczet wybitnych obywateli Kłecka został oficjalnie wpisany pułkownik Wiktor Pniewski - postać symboliczna z wielu powodów, przede wszystkim jednak dlatego, że jego biografia staje się syntezą losów Polaków, którym przyszło urodzić się jeszcze w wieku XIX, ale których życie naznaczyły wydarzenia już wieku minionego, brzemiennego w skutkach nie tylko dla Polski, ale całego świata. Przynależność do Towarzystwa Tomasza Zana czyni z pułkownika spadkobiercę idei wielkich romantyków, postać nacechowaną tragizmem Hamleta współczesności. Służba wojskowa w armii niemieckiej przypomina o dramacie zniewolenia narodowego, a jego działania w okresie walk powstańczych 1918 i 1919 roku przypominają nam o niezgodzie Polaków na zniewolenie. Piękna karta z okresu służby wojskowej tak w wojnie polsko – bolszewickiej, jak i na froncie II wojny światowej dopełniają obrazu pułkownika jako człowieka honoru bez reszty oddanego Ojczyźnie. Nawet etap jesieni życia może być wzorem dla potomnych, pułkownik Pniewski był aktywnym członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa.

Apel pamięci, podczas którego, obok pułkownika Pniewskiego, zostali wyczytani dowódcy obrony Kłecka w 1939 r. – por. Jan Lapis oraz ppor. Tadeusz Kutzner, zakończyła salwa honorowa. Po uroczystym wyprowadzeniu kompanii honorowej Piotr Borowiak podziękował władzom samorządowym za wsparcie, przedstawicielom powidzkiej jednostki za uświetnienie uroczystości, sponsorom za finansowe wsparcie budowy obelisku, a wszystkim obecnym za przybycie.

Prawdziwą lekcję historii przeżyli jednak obecni na uroczystości goście i widzowie podczas obserwacji rekonstrukcji potyczki pomiędzy polskim a niemieckim patrolem we wrześniu 1939 roku, którą Niemcy przegrali. Ten sposób opowiadania o wydarzeniach z przeszłości podobał się tak starszym, jak i najmłodszym mieszkańcom Kłecka, którzy nagrodzili odtwórców - Poznańską Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Warta” - gromkimi brawami.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki