BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Wola wiedzy

Wola wiedzy
Kryterium doboru beneficjentów jest aktywność społeczna młodych ludzi oraz ich zainteresowania. Grupa uczestników projektu została wyłoniona na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych 25 września w Kolegium Europejskim w Gnieźnie przez wykładowców wyższych uczelni z Gniezna i Poznania. Celem programu wspierania uzdolnień jest przygotowanie uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych do takiej aktywności intelektualnej i społecznej, która stworzy uczniom zdolnym wszechstronne warunki indywidualnego rozwoju zainteresowań i pozwoli kształtować myślenie twórcze, rozwijające oryginalność.

Pierwsze spotkanie inaugurujące realizację programu odbyło się 29 października w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie.

Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Krzysztof Krasowski pogratulował autorom idei, a beneficjentom programu życzył ponownego spotkania już w charakterze studentów. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Aleksandra Kuźniak charakteryzując program, zwróciła uwagę na konieczność transformacji systemu edukacyjnego, który jest postrzegany z zewnątrz bardzo krytycznie, bowiem rozdziela dwie rzeczywistości, w których żyje młody człowiek.

W procesie kształcenia zwraca się uwagę na indywidualną aktywność ucznia w obrębie jednostki lekcyjnej, tymczasem na rynku pracy ważna jest współpraca zespołowa – mówiła dyrektor Kuźniak - dlatego starostwo proponuje program, który pozwoli wyzwolić energię poza szkolną rzeczywistość, wypracuje potrzebę samorealizacji i kształcenia się przez całe życie. Temu celowi podporządkowane zostały działania przygotowane przez Starostwo Powiatowe: program „Zdolny uczeń”, granty edukacyjne, innowacja pedagogiczna, jaką jest klasa akademicka, system stypendialny, a nawet cykl podróży o charakterze obywatelskim „Śladami martyrologii Wschodu”.

Koordynator programu, pracownik naukowy CEG Ilona Kozłowska, przedstawiła szczegółowy plan pracy dla koła humanistycznego i przyrodniczo – technicznego. Omówiła również formy pracy w realizacji projektu oraz możliwości współpracy z nauczycielami szkół średnich i akademickimi.

Wykład inauguracyjny „Media jako czwarta władza” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Łukomski z Kolegium Europejskiego.

Praca nad „rozniecaniem ognia w młodych umysłach” została rozpoczęta.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki