BIPŚroda, 10.8.2022

Otwarto szpitalny oddział ratunkowy

Budowa nowoczesnej placówki była już we wcześniejszych planach władz samorządowych jednak kosztorys przerósł możliwości finansowe powiatu. Kolejny projekt przewidywał rozbudowę kompleksu szpitalnego, którego koszt oceniono na 4 mln zł. Z tej kwoty 3 mln zł pochodzą z samorządowej puli, pozostała część pochodzi z Ministerstwa Zdrowia.

Do użytku oddano przyszpitalny parking. Poradnię chirurgiczną przeniesiono do dawnych pomieszczeń punktu krwiodawstwa. W pomieszczeniach powstałych pod wybudowanym podjazdem dla karetek zlokalizowano poradnię ortopedyczną i pracownię endoskopii. Przebudowane zostało również wejście główne do budynku. Powstała też portiernia oraz dobudowano szyb do drugiej windy szpitalnej i oddano pomieszczenia szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dzięki tej inwestycji Gniezno wpisało się na listę najnowocześniejszych tego rodzaju placówek w naszym kraju.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych