BIPSobota, 03.6.2023

Wyspa Władców. Ostrów Lednicki wyrusza w trasę

Wyspa Władców. Ostrów Lednicki wyrusza w trasę

Przypomnijmy, że uroczyste przekazanie wystawy miało miejsce w dniu 2 października 2009 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie.

Część wystawy, to obok zabytków prezentacja głównych elementów topografii Ostrowa Lednickiego. Zrealizowano ją poprzez plansze - narracyjne, ilustracyjne i ilustracyjno-tekstowe, jak i modele architektury oraz zdjęcia przybliżające zwiedzającemu charakter zabudowy tego miejsca - jego fortyfikacje, drogi, nawodne urządzenia komunikacyjne (mosty) i kamienne budowle pałacowe, sakralne oraz drewniane domostwa. W tej części ekspozycji mocno wyartykułowano znaczenie lednickiej budowli pałacowej oraz basenów do chrztu związanych z mającymi tu miejsce obrzędami przyjmowania nowej, chrześcijańskiej wiary. Istotnych treści dostarczają również kolejne z plansz, wskazujące na intensyfikację zasiedlenia ziem wokół wyspy, rolę lądowej i wodnej drogi komunikacyjnej, przy której zlokalizowana jest Lednica. Kolejne z plansz ukazują różnorodność wczesnopiastowskiego uzbrojenia, zwracają uwagę na wodne środowisko jego pochodzenia oraz sięgają do ikonografii - ważnego źródła dokumentującego militaria.

We wszystkich wyżej wymienionych ekspozycjach, obok plansz, można odnaleźć pochodzące z wyspy zabytki. Są to przedmioty religijnego kultu, militaria oraz rekwizyty ilustrujące bogactwo wystroju lednickiej architektury (szkiełka witrażowe, czy ołowiane teowniki oraz dachówki). Uwagę przyciągają też eksponaty związane z życiem powszednim mieszkańców wyspy takie jak: biżuteria, brązowe misy, czy ciekawe rogowe pojemniki oraz wyciągnięte z wód jeziora Lednica całkowicie zachowane drewniane wiaderka, czy liczne czerpaki. Te grupy zabytków stanowią o znaczeniu i bogactwie Lednicy. Ich zbiór stawia tytułową wyspę w rzędzie najbogatszych stanowisk archeologicznych czasów X-XII w. na terytorium między Renem a Dnieprem.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki