BIPWtorek, 17.5.2022

Dyskusja na temat Programu Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Dyskusja na temat Programu Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi
Członkowie Komisji zostali zapoznani z realizacją zadań w ramach Planu Rozwoju Lokalnego za 2009 rok, a także z propozycjami projektów na 2010 rok.

W dalszej części spotkania Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala przedstawił projekt Programu Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2010 rok. Komisja Pozytywnie zaopiniowała treść Programu, wskazując jednak na konieczność zaakcentowania priorytetu działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Program Współpracy stanowi załącznik do Uchwały, która będzie przedmiotem prac Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na najbliższej sesji.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych