BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Obrady włodarzy gmin

Obrady włodarzy gmin
Cykliczne spotkania włodarzy gmin powiatu gnieźnieńskiego mają służyć wymianie doświadczeń, poglądów w kwestiach samorządowych oraz inicjowaniu wspólnych działań.

W programie ostatniego konwentu znalazł się m.in. temat wyznaczania przez gminy miejsc, w których lądować by mogły śmigłowce ratownicze. Już wcześniej apel w tej sprawie wystosował do samorządów gminnych wojewoda wielkopolski. Samorządowcy podeszli do problemu z wielką troską, od sprawnych działań ratowniczych zależy przecież ludzkie życie. Już w najbliższym czasie na terenie każdej gminy zostanie więc wydzielony kilkumetrowy utwardzony teren, pozbawiony drzew i linii napowietrznych, na którym bez problemu wyląduje śmigłowiec.

Przedstawiciele gmin poparli również inicjatywę starosty Krzysztofa Ostrowskiego o wspólnym dofinansowywaniu sportu kwalifikowanego najbardziej popularnych w powiecie dyscyplin. Ostatecznie jednak, czy takie dofinansowanie zostanie udzielone, komu i w jakiej wysokości zadecydują poszczególne rady gmin.

Wśród poruszanych tematów były ponadto: profilaktyka raka szyjki macicy, propagowanie badań mammograficznych, organizacja poboru krwi w gminach, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, konserwacja rowów przez spółki wodne oraz akcje ekologiczne podejmowane na terenie powiatu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki