BIPWtorek, 30.5.2023

Z myślą o przyszłości naszych lasów

Z myślą o przyszłości naszych lasów

Forum stanowiło podsumowanie licznych imprez poświęconych w całości obszarom leśnym, które zostały zorganizowane w tym roku przez gnieźnieńskie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego. Prezentacje ekologiczne odbywały się pod hasłem „Człowiek przyjacielem lasu”, a w ramach tych prezentacji zorganizowano trzy konkursy: plastyczny, fotograficzny „Leśne impresje” oraz filmowy „Las w życiu człowieka”.

Podczas Forum wykłady wygłosili specjaliści z zakresu gospodarki leśnej. Pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kurniku dr inż. Andrzej Jagodziński przedstawił „Czynne metody ochrony przyrody na obszarach leśnych”, natomiast dr Jacek Kamczyc z Zakładu Ochrony Lasu przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odpowiedział na pytanie „Czy potrafimy skutecznie chronić lasy?”.

Jak wskazuje prezes gnieźnieńskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego Maria Brykczyńska wielofunkcyjna i trwale zrównoważona gospodarka leśna wpływa na zapobieganie zmianom klimatycznym. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo obszarów leśnych i dużego ośrodka miejskiego jakim jest Gniezno powoduje intensywne korzystanie lokalnej społeczności z zasobów przyrodniczych okolicznych lasów. Duże znaczenie pozagospodarczej funkcji lasów i potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzystania z tych funkcji skłoniło członków Polskiego Klubu Ekologicznego do podjęcia działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Zdaniem Wojciecha Krawczyka - członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Forum jest doskonałym sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Wszystkie konkursy ekologiczne świetnie najmłodszych edukują. Starostwo Powiatowe dofinansowuje organizacje konkursów mających na celu szerzenie wiedzy w zakresie racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

Podczas Forum podsumowano również konkurs fotograficzny „Leśne impresje”, na który wpłynęło 362 zestawów fotografii. W sumie jury oceniło ponad 1100 zdjęć. Celem konkursu było szerzenie wśród najmłodszych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego treści ekologicznych, rozwijanie wrażliwości na otaczające środowisko, wyrażania własnych pasji poprzez sztukę fotografii, a przede wszystkim poznanie walorów przyrodniczych i ekologicznych krajobrazu leśnego.

Laureaci konkursu:
W kategorii szkół podstawowych

1 miejsce - Anna Jurke (Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie)
2 miejsce - Adam Ziółkowski (Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie)
3 miejsce - Milian Faber oraz Michalina Gorczyńska (Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie)


W kategorii szkół gimnazjalnych
1 miejsce - Paulina Jasińska (Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
2 miejsce - Weronika Kopalska (Gimnazjum w Kłecku)
3 miejsce - Patrycja Szutowicz (Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie)


W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
1 miejsce - Joanna Kubiak (Zespół szkół Prywatnych Polkom)
2 miejsce - Patrycja Marcinkowska (Zespół Szkół Ekonomiczno -Odzieżowych w Gnieźnie)
3 miejsce - Anna Grzybowska (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki