BIPPiątek, 31.3.2023

Talent i pracowitość nagrodzone

Talent i pracowitość nagrodzone
Tymczasem realizacja projektów będących częścią składową ambitnego planu obecnego Zarządu Powiatu została w pełni doceniona, czego wyrazem jest przyznany Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie w kategorii „Kultura, oświata i sport” Wielkopolski Hit 2009. Jednym z projektów współtworzących gnieźnieński program są stypendia przyznawane za wysokie osiągnięcia naukowe z przedmiotów takich jak: język polski, fizyka, chemia, matematyka, biologia, historia, geografia, języki obce. Finansowe gratyfikacje otrzymują także uczniowie szkół technicznych za wysokie osiągnięcia z przedmiotów zawodowych oraz uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Uroczyste wręczenie tych wyróżnień odbyło się 8 lutego w auli I liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Z prawdziwą satysfakcją przybyłem na dzisiejsze spotkanie z wami – zwrócił się do stypendystów i ich rodziców starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. – Wczoraj, podczas wspaniałej gali w auli Uniwersytetu Poznańskiego, odebraliśmy jako Starostwo Hit 2009 w dziedzinie oświaty. Bardzo krytyczna kapituła wielkopolskiego konkursu doceniła dalekowzroczność działań realizowanych przez obecny zarząd w tej dziedzinie. Podsumowując nasze osiągnięcia sam się zdziwiłem, że aż tyle udało się już zmienić. Spośród realizowanych projektów na szczególną uwagę zasługuje „dziecko I Liceum Ogólnokształcącego”, czyli „Klasa akademicka”, „Granty edukacyjne” czy projekty wspomagające uczniów w przede dniu obowiązkowego egzaminu dojrzałości z matematyki. Pojawił się również projekt, którego oddziaływanie ma zakres stricte wychowawczy – „Tutoring wychowawczy”. To taka jaskółka, która, mam nadzieję, poszybuje w przestworza dla obopólnej korzyści – ucznia i szkoły. Bo w ostatecznym rachunku najważniejszy jest młody człowiek, który żyjąc w demokratycznym państwie musi być świadomym swoich praw i obowiązków członkiem społeczeństwa obywatelskiego. Aby osiągnąć ten ideał, młodzież potrzebuje dobrych wzorów i wsparcia. Na waszą osobowość wpływ mają trzy podstawowe determinanty: rodzina, szkoła, media. Rodzina najczęściej zapewnia byt, troska o wymodelowanie obywatela rozumiejącego republikański charakter państwa spoczywa więc na szkole. Niebagatelna rolę w tym procesie mają również media, niestety, dawno juz zgubiły obiektywizm w kształtowaniu rzeczywistości. Tak naprawdę z czwartej władzy stały się pierwszą, czyniąc, co gorsza, podstawową zasadą działania „good news – bed news”. I tak żyjemy w tej zdeformowanej bezkarnie przez media rzeczywistości. Powodów, dla których Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły powstał, jest wiele, ale najważniejszym jego celem pozostaje wspomagać ucznia w jego drodze do świadomej dorosłości. Pragnę podziękować Radzie Powiatu za dotacje oświatowe. Milion złotych dla naszego budżetu to duży wysiłek finansowy, którego pokłosie zbierać będą kolejne pokolenia Polaków. Zależy nam na tym, aby naszych szkół nie opuszczali „technicy wiedzy”, lecz mądrzy i przedsiębiorczy ludzie, aktywnie współtworzący kulturę narodową i uczciwie rozwijający gospodarkę. Kończąc, pragnę podziękować i pogratulować dzisiejszym bohaterom dnia i ich rodzicom. Tylko bowiem tam, gdzie panuje serdeczna atmosfera, rodzi się szkolny sukces.

Z rąk starosty listy gratulacyjne odebrało 114 uczniów uhonorowanych za wybitne osiągnięcia w nauce. Przez najbliższe 5 miesięcy otrzymywać będą stypendia w wysokości 130 zł. Gratulacje z rąk starosty Krzysztofa Ostrowskiego, wicestarosty Dariusza Pilaka, członka Zarządu Wojciecha Krawczyka, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Emilii Dutko oraz dyrektorki Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Aleksandry Kuźniak odebrali również rodzice laureatów, niewątpliwi współtwórcy sukcesu pedagogicznego.

Ogółem przyznano:

Szkoła Przedmioty ogólne Przedmioty zawodowe
I LO im. B. Chrobrego 8 -
II LO im. Dąbrówki 8 -
III LO im. Jana III Sobieskiego 8 -
Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie 8 -
Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych 8 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 8 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 8 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 8 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 8 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie 8 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 8 3
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - 3
Ogółem 88 26


Łącznie na stypendia przeznaczono 74 100,00 zł. Wyróżnieni stypendyści maja różne pomysły, jak wykorzystać uzyskane wsparcie.

Będę mógł częściej odwiedzać kino – mówi uczeń IV klasy Technikum Samochodowego z ZSP nr 2 w Gnieźnie, Hubert Różański. – Część przeznaczę na książki. Wreszcie stać mnie też będzie na fajną walentynkę dla rodziców i mojej dziewczyny, którym dedykuję ten sukces.

Muzyczną oprawę uroczystości stanowiły popisy uczniów za Szkoły Muzycznej. Nokturn e-moll op. 72 Fryderyka Chopina w wykonaniu Pameli Dyner oraz „Kawatyna” Joachima Raffa w wykonaniu Karoliny Jaskólskiej dowiodły talentu młodych stypendystów.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki