BIPSobota, 19.6.2021

Starosta Gnieźnieński uhonorowany orderem Misji Pojednania

Ordery otrzymali również : prezydent Jaromir Dziel, ppłk Bogusław Mołodecki, ppłk rezerwyMarek Szulczyński, mjr rezerwy Grzegorz Grodzicki, płk w stanie spoczynku Mieczysław Moska.

Odznakę Misji Pojednania przyznano za działalnośćdla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju. Odznaczenie to przyznanie Staroście Gnieźnieńskiemu i Prezydentowi Miasta Gniezna przypieczętowało współpracę między samorządami – powiatowym i miejskim.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych