BIPNiedziela, 20.6.2021

Ruszyła budowa drogi ekspresowej S5

Ruszyła budowa drogi ekspresowej S5
Pod koniec 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu podpisała umowy na budowę Wschodniej Obwodnicy miasta Poznania, natomiast w marcu br. rozpoczęły się prace związane z jej budową.

Budowa drogi ekspresowej S5 to zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN – T, współfinansowanej ze środków unijnych – Funduszu Spójności. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę dwóch odcinków: Gniezno – Czachurki, którego wykonawcą jest DRAGADOS S.A. i Czachurki – Kleszczewo, którego wykonawcą jest konsorcjum EUROVIA POLSKA S.A., HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., WARBUD S.A. i EUROVIA CS a.s.. W ramach pierwszego, przebiegającego przez gminę Łubowo, zaplanowano wybudowanie odcinka o łącznej długości 19,7 km: 14,9 km drogi ekspresowej i 4,8 km drogi krajowej nr 5. Oprócz przebudowy i budowy dróg, projekt obejmuje m.in.: budowę zatok autobusowych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia czy ogrodzenia drogi S5 na całym odcinku. Powstaną 3 węzły drogowe w miejscowościach: Woźniki, Fałkowo, Wierzyce, przy których zlokalizowanych jest ok. 200 ha terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą oraz 2 miejsca obsługi podróżnych w Łubowie. Natomiast w ramach drugiego odcinka o długości 21,8 km (20,1 km drogi ekspresowej S5 i 1,7 km drogi krajowej nr 92) zaplanowano do realizacji podobne przedsięwzięcia, w tym m.in.: utworzenie 4 węzłów i 4 miejsc obsługi podróżnych oraz 16 obiektów inżynierskich (most, wiadukty).

Więcej informacji o inwestycji: www.gddkia.gov.pl

Źródło: www.gddkia.gov.pl

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych