BIPŚroda, 07.6.2023

Zdrowie – Twój Styl

Zdrowie – Twój Styl
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) Starostwo Powiatowe wraz z Medycznym Studium Zawodowym oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku przygotowało akcję promocyjno – edukacyjną „Zdrowie – Twój Styl”, której realizacja odbyła się w gmachu Medycznego Studium przy ulicy Mieszka I, w środę, 21 kwietnia. Odbiorcami spotkania obok osób starszych była również młodzież.

Obowiązki gospodyni pełniła dyrektor Studium Elżbieta Kabzińska, która dokonała oficjalnego otwarcia spotkania, zapraszając wszystkich do skorzystania z szerokiej oferty usług medycznych zaproponowanych tego dnia.

Wykład pani Anity Krzymińskiej, pielęgniarki środowiskowej, przybliżył uczestnikom rolę pielęgniarki w środowisku lokalnym, wskazał nie tylko kompetencje świadczonych usług, ale również zakres świadczeń dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych oraz usprawniających.

O profilaktyce schorzeń układu krążenia mówił starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Jako lekarz specjalizujący się w tym zakresie, wskazał nie tylko główne przyczyny chorób krążenia, ale również sposoby ich niwelowania. Zdementował również szereg obiegowych opinii dotyczących stosowania środków farmakologicznych. Odniósł się także do zasadności pewnych mitów dotyczących diety osób chorujących na cukrzycę.

O realizacji projektu informacyjno - edukacyjnego „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, skierowanego do nauczycieli, rodziców uczniów gimnazjum i wychowanków przeszkoli, mówiła Ewa Cybułka z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Głównym założeniem programu jest przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie wśród młodego pokolenia postaw prozdrowotnych.

Szczególny charakter miała prezentacja pani Martyny Miłogrodzkiej, tegorocznej maturzystki z III Liceum Ogólnokształcącego, która podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniami swoimi i swojej rodziny praktykującej od 12 lat wegetarianizm rozumiany jako filozofia życia.

Liczne pytania uczestników kierowane do prelegentów, dowiodły dużego zainteresowania problemem, ale przede wszystkim wskazały na potrzebę tego typu akcji edukacyjnej.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również bezpłatnie udzielane konsultacje lekarskie. Do późnych godzin popołudniowych przyjmowali lekarze: Maciej Dubis, Piotr Musiałowicz, Władysław Suwalski oraz Krzysztof Ostrowski. Słuchacze Studium Medycznego pod nadzorem nauczycieli dokonywali pomiaru ciśnienia i tętna, wagi, wzrostu, obliczali BMI, z wykorzystaniem fantomu instruowali panie, jak dokonywać samobadania piersi.

W punkcie medycznym pobierano również krew celem oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru. Tablice informacyjne na korytarzach umożliwiały poszerzenie wiedzy na temat raka szyjki macicy i sutka, cukrzycy, AIDS, promowały także akcję krwiodawstwa i Tygodnia dla Serca.

Dopełnieniem popołudnia dla zdrowia było spotkanie integracyjne uczestników. Zmianę stylu życia zaakcentowano poczęstunkiem – tradycyjną małą czarną zastąpiono sokami i wodą mineralną, słodycze – jogurtami i owocami. Hitem okazały się jabłka – tym razem kusiły do zmiany stylu życia, stając się „wiadomością z drzewa dobrego”.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki