BIPPiątek, 30.9.2022

Nadzwyczajna LI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna LI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

NADZWYCZAJNA LI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
12 maja 2010 ROK
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 Turystyka, schemat II Promocja i informacja turystyczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
    2. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadanie jej statutu;
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych