BIPSobota, 01.4.2023

Tutoring metodą indywidualizacji kształcenia i wychowania

Tutoring metodą indywidualizacji kształcenia i wychowania

W roli wykładowców podczas konferencji wystąpili członkowie Kolegium Tutorów Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu: Mariusz Budzyński (autor i dyrektor Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich „ALA” we Wrocławiu), Elżbieta Nerwińska (dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologicznej w latach 2003 – 2009, dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie), Zbigniew Zalewski (przedstawiciel Kolegium Tutorów, konsultant w Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze), Jarosław Delewski (dyrektor Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu), Magdalena Kucharska (tutorka w Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu), Andrzej Horyza (koordynator Pracowni Rozwoju Tutora, tutor i nauczyciel w „ALA”) oraz Jarosław Traczyński (tutor w „ALA”, założyciel Kolegium Tutorów). Prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu tutoringu w swoich placówkach.

Tutoring rozwojowy realizowany może być w zespole klasowym, (oddziale), w którym zadania „wychowawcy” przejmuje dwóch lub trzech tutorów, mających pod swoją opieką około 10 uczniów każdy. Opiekę sprawowana jest w sposób zindywidualizowany – czyli nad każdym uczniem z osobna. Taka forma pracy wychowawczej może pomóc uczniom i nauczycielom w rozwoju, a dzięki temu wzmocnić szkołę. Jest, z pewnością, szansą na przywrócenie osobowego, opartego na relacji mistrz – uczeń, wymiaru wychowania i kształcenia, który przez wieki był fundamentem edukacji. W powiecie gnieźnieńskim program wdrażany jest w sześciu szkołach: I LO, II LO, Zespole Szkół im. J. Sobieskiego, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół w Witkowie oraz w Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Wybrani nauczyciele z tych placówek uczestniczą w szkoleniach, przygotowujących ich do pracy tutorskiej.

Realizacja programu powinna przynieść u ucznia wzrost:

 • samodzielności;
 • odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji);
 • zdolności do podejmowania decyzji;
 • systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć;
 • umiejętności wyboru drogi życiowej i budowania planów życiowych;
 • umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności;
 • umiejętności samodzielnego ucznia się (również wyboru i oceny źródła informacji);
 • samoakceptacji i poczucia własnej wartości;
 • otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrost poziomu zaufania;
 • odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów;
 • umiejętności twórczego i samodzielnego myślenia;
 • tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów);
 • poszanowania pracy innych;
 • umiejętności zgodnej współpracy (pracy w grupie);
 • wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej.
 • To, z pewnością, niezwykle ambitne założenia, zważywszy że program jest trudny w realizacji, zwłaszcza jeśli trzeba uwzględnić organizacyjne ramy, a często ograniczenia współczesnej szkoły. Jednak korzyści, jakie przynosi taka forma pracy, są nieocenione, gdyż, jak twierdzą członkowie Towarzystwa Edukacji Otwartej; tutoring może być wyjściem z impasu, może być sposobem na zmianę szkoły.

  drukuj:
  udostępnij:
  PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki