BIPPoniedziałek, 15.8.2022

Akcja usuwania azbestu w powiecie gnieźnieńskim!

 Akcja usuwania azbestu w powiecie gnieźnieńskim!

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu, miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz wzór wniosku o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce Wnioski do pobrania lub we właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminie.

Przypominamy, że wszelkie elementy azbestowe na terenie obiektów budowlanych muszą zostać zdemontowane ostatecznie do roku 2032. Łącznie na terenie powiatu gnieźnieńskiego znajduje się ok. 40 tys. ton tych niebezpiecznych dla zdrowia materiałów. Dotychczas usunięto ok. 1000 ton. W tym roku rozbiórka (demontaż) i utylizacja azbestu finansowane są w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz gmin powiatu gnieźnieńskiego. Właściciel posesji nie ponosi zatem żadnych kosztów związanych z usuwaniem niebezpiecznych dla zdrowia elementów.

Akcja usuwania azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego potrwa do dnia 30 listopada 2010 r.

Więcej informacji dotyczących realizacji zadania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub pod nr tel. 61 424 07 48 oraz w gminach powiatu gnieźnieńskiego.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych