BIPPiątek, 01.7.2022

Dziennikarze polonijni odwiedzą powiat gnieźnieński

Dziennikarze polonijni odwiedzą powiat gnieźnieński
Wizyta zostanie zorganizowana w ramach XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych, które będzie się odbywało od 8 do 15 września.

Tematem stałym Forum jest rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywanie więzi z krajem oraz promocja Polski w świecie. Pobytowi na Ziemi Gnieźnieńskiej będzie towarzyszyło hasło ,,Tu powstała Polska’’. Goście zwiedzą m.in. kolebkę polskiej państwowości – Ostrów Lednicki, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Wzgórze Lecha. Uczestniczyć także będą w konferencji naukowej poświęconej roli Gniezna w kształtowaniu się państwowości polskiej.

Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią przy współudziale władz samorządowych terenów, na których gościć będą dziennikarze. Przypomnijmy, że stowarzyszenie było również organizatorem odbywającej się w czerwcu tego roku konferencji multimedialnej, której jednym z tematów była idea powstania Muzeum Polonii w Gnieźnie. Polacy mieszkający zagranicą utworzeniu takiego muzeum są bardzo przychylni.

Załącznik

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych