BIPNiedziela, 26.3.2023

Tutoring wychowawczy w gnieźnieńskich szkołach

Tutoring wychowawczy w gnieźnieńskich szkołach
Celem programu jest wdrożenie w kilku szkołach formy pracy wspomagającej proces wychowawczy. Do realizacji tego programu przystąpili nauczyciele sześciu szkół naszego powiatu: I LO, Zespół Szkół im. J. Sobieskiego, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół w Witkowie oraz Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. W wymienionych szkołach w tym roku nauczyciele – tutorzy rozpoczną pracę wychowawczą, polegającą na indywidualizacji i budowaniu relacji uczeń-mistrz. Przez cały rok nauczyciele będą wspierani przez konsultanta z Kolegium Tutorów, z którym obywać się będą raz w miesiącu spotkania oraz szkolenia.

Program z dużym powodzeniem realizowany jest od kilku lat w szkołach wrocławskich. Aby skorzystać z doświadczeń innych oraz przyjrzeć się dobrym praktykom, grupa 45 nauczycieli i dyrektorów szkół naszego powiatu uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Wrocławia, gdzie programem tym objętych jest 18 szkół. Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim. Uczestnicy mieli okazję zaobserwować sposób funkcjonowania tego programu w placówce niepublicznej. Spotkali się z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami tej szkoły. Należy podkreślić, iż w zwiedzanej szkole tę formę pracy realizuje się zarówno w aspekcie wychowawczym jak i dydaktycznym a nastawiona jest na kształtowanie w uczniach postawy pełnej odpowiedzialności za swój proces uczenia się ze świadomością konsekwencji, jakie ta odpowiedzialność za sobą niesie. Wizyta wywarła duże wrażenie na uczestnikach i pozwoliła spojrzeć na szkołę z innej perspektywy.

Kolejnym punktem wizyty był pobyt w dwóch wrocławskich gimnazjach publicznych. Jedno z nich uważane jest za placówkę osiągającą najlepsze wyniki we wszelkich rankingach, drugie – rekrutuje tzw. trudną młodzież z problemami. Pobyt w tych szkołach okazał się cenny, gdyż gnieźnieńscy nauczyciele mieli możliwość zobaczenie, jak formę tę można realizować w placówkach publicznych.

Wyjazd studyjny, zorganizowany przez Towarzystwo Edukacji Otwartej oraz Kolegium Tutorów, jest ciekawą i przekonującą formą doskonalenia zawodowego, gdyż daje możliwość obserwacji pracy i jej efektów oraz korzystania z doświadczeń innych. W wyjeździe uczestniczyli nauczyciele, którzy odbyli już kurs tutorski i przystępują do tej formy pracy ale także ci, którym forma ta jest mniej znana. To z pewnością pozytywna strona wyjazdu, gdyż, aby program mógł funkcjonować w szkole potrzebna jest dobra atmosfera i zrozumienie problemu oraz pomoc ze strony wszystkich nauczycieli. Duże zainteresowanie tym wyjazdem świadczy o takiej właśnie postawie.

Zdobyte doświadczenia staną się z pewnością inspiracją do zbudowania najodpowiedniejszej formy tutoringu w naszych placówkach.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki