BIPŚroda, 29.3.2023

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym (Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie) i Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych (Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie) organizują drugą konferencję z cyklu „ROŚLINY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE”, która odbędzie się dnia 28 października 2010r. w godzinach 9.30-13.00 w Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przy ulicy Wrzesińskiej 43-55.

Z jednej strony rośliny genetycznie modyfikowane budzą nadzieje na rozwiązanie wielu problemów z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska i żywności, z drugiej jednak strony pojawia się wiele wątpliwości, czy nie stanowią zagrożenia dla człowieka i środowiska. Nauka może dostarczyć sporo argumentów zarówno entuzjastom jak i przeciwnikom. Konferencja ta pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań z zakresu inżynierii genetycznej, dzięki czemu ułatwi Państwu zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Tematyka konferencji:

Rośliny GM i perspektywy ich wykorzystania w tradycyjnej hodowli roślin
Prof. dr hab. Ryszard Słomski — z-ca Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN — ds. naukowych, Kierownik Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Obawy związane z uprawą roślin GM dla rolnictwa w Polsce
Dr inż. Roman Śniady – Wydział Przyrodniczo – Technologiczny, Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Panel dyskusyjny
Dr Sławomir Binkowski — z-ca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Członek PZITS - Oddział Wielkopolski


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki