BIPNiedziela, 26.3.2023

Rośliny genetycznie modyfikowane – za i przeciw

Rośliny genetycznie modyfikowane – za i przeciw
Była to już druga konferencja z tego cyklu, którą Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Zarówno ta, jak i poprzednia cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk –Instytutu Genetyki Człowieka, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Starostwa Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, reprezentanci Gminnych Związków Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski. Jak podkreślił Starosta – „Liczny udział w konferencji przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych, przedstawicieli instytucji rolniczych i młodzieży stanowi dla Starostwa Powiatowego ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości o znaczeniu, możliwościach i ograniczeniach GMO oraz promowaniu zagadnień związanych z perspektywą rozwoju rolnictwa ekologicznego”. Starosta zwrócił uwagę na zastosowanie inżynierii genetycznej w nauce, technologii, rolnictwie, ochronie środowiska, medycynie oraz przemyśle. A także na odmienność zdań w oparciu o kwestie społeczne, moralne i gospodarcze.

Jako pierwszy prelekcje wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski – z-ca dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN – ds. naukowych, kierownik Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor przedstawił perspektywy wykorzystania roślin GM w tradycyjnej hodowli, cele modyfikacji oraz dane statystyczne dotyczące upraw transgenicznych.

Z kolei dr inż. Roman Śniady z Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował drugi punkt widzenia dotyczący obaw i zagrożeń związanych z uprawą roślin GM dla rolnictwa w Polsce.

Żywa dyskusja, którą poprowadził dr Sławomir Binkowski – z-ca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, rozpatrzyła zarówno możliwości jak i ograniczenia inżynierii genetycznej. W panelu dyskusyjnym prelegenci odnieśli się do znanego powiedzenia „Biotechnologia, żywi, leczy, ubiera”, odpowiedzieli na pytanie jaka jest przyszłość rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego w perspektywie najbliższych lat i jakie działania powinny być podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego ludzi oraz ochrony środowiska przyrodniczego.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji emocji, dowodów i ułatwiło zajęcie stanowiska w zakresie zastosowania inżynierii genetycznej w ochronie środowiska i rolnictwie.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki